پذیرش طرح های خلاق و نوآور شرکت های خلاق در

سامانه ملی تأمین مالی خطرپذیر معاونت علمی و فناوری کشور

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی  و نیاز مبرم به روان‌سازی فرایند سرمایه‌گذاری و ایجاد بستری کارآمد برای نهادها و افراد دارای پتانسیل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی با اشخاص و شرکت های دانش بنیان و خلاق دارای نیاز به تامین مالی و سرمایه پذیر، و در راستای توافق بین دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق و دفتر تأمین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت های خلاق و دارندگان طرح های فناورانه و نوآورانه متقاضی جذب سرمایه گذار و همچنین سرمایه گذاران علاقمند به سرمایه گذاری در طرح های دانش بنیان و خلاق، می توانند ضمن تماس با دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق (شماره 02183532475 آقای کرمی) از مزایای پیش بینی شده این دفتر برخوردار شوند.

شایان ذکر است ، به منظور تسهیل در هم افزایی سرمایه گذاران و متقاضیان جذب سرمایه، دفتر تأمین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد به زودی" سامانه ملی تأمین مالی خطرپذیر معاونت علمی و فناوری کشور " را رونمایی و فعال نماید.

از مزایای این سامانه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ایجاد شبکه سرمایه گذاران
  • ایجاد بانک طرح های فناورانه و نوآورانه
  • ارزیابی طرح ها به منظور حصول اطمینان از صحت اطلاعات
  • تشخیص مناسب فرصت های سرمایه گذاری و معرفی به سرمایه گذران
  • دسترسی سریع سرمایه پذیر به سرمایه گذاران
  • آموزش و فرهنگ سازی استفاده از روش های کارآمد تأمین مالی

خلاصه مطلب :
سامانه ملی تأمین مالی خطرپذیر معاونت علمی و فناوری کشور

تاریخ درج مطلب : 14 مهر 1397

نوع محتوا: خدمات پشتیبانی، تامین مالی و جذب سرمایه