فراخوان ثبت نام در نمایشگاه دایمی شرکت های دانش بنیان و خلاق صادراتیاطلاعیه های مهم

فراخوان ثبت نام اولیه در نمایشگاه دائمی

به اطلاع می رساند ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق، در نظر دارد به منظور معرفی و نمایش دستاوردها و محصولات شرکت های خلاق و دانش بنیانی که قابلیت صادرات محصولات خود را دارند، نمایشگاه دائمی "خانه های نوآوری و صادرات فناوری ایران ساخت " در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دائر نماید.

در این نمایشگاه شرکت های خلاق و دانش بنیان صادراتی بصورت دوره ای امکان حضور خواهند داشت تا به معرفی توانمندی های خود بپردازند.

بدین منظور از شرکت های خلاقی که دارای ظرفیت صادراتی هستند دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به حضور و معرفی محصولات شرکت در این نمایشگاه، کاربرگ پیوست را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 25اردیبهشت 1400 به ایمیل دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق به آدرسircreative@isti.ir  ارسال نمایند. 

جزئیات برگزاری نمایشگاه:

نمایشگاه دائمی "خانه های نوآوری و صادرات فناوری ایران ساخت " در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار خواهد شد و در آن شرکتها محصولات و دستاوردهای صادراتی خود را به نمایش عموم مخاطبین، سازمان ها، هیئت ها و رایزنان تجاری مدعو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خواهند گذاشت. شایان ذکر است که حضور تمام وقت شرکتها در نمایشگاه الزامی نبوده و زمان بازدید مدعوین و رایزنان تجاری خارجی و داخلی، جهت حضور نماینده هر شرکت و برگزاری جلسات B2B در نمایشگاه اطلاع رسانی خواهد شد. 

دانلود کاربرگ