مجوز شرکت دانش بنیان نوع 3 حوزه پویانماییاطلاعیه های مهم

ثبت نام شرکت‌های خلاق جهت اخذ مجوز شرکت دانش بنیان نوع 3

به اطلاع می رساند در راستای اجرای مصوبه معیارهای ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان نوع 3، شرکت­های خلاق می‌توانند با توجه به شرایط ذیل فرایند ثبت نام خود را آغاز نمایند.
در این مرحله از فراخوان، شرکت‌ها و موسسات فعال در حوزه پویانمایی می توانند از تاریخ 1400/2/20 نسبت به ثبت نام در سامانه سامانه reg.daneshbonyan.ir اقدام نمایند.

بعد از ثبت نام، از سوی کارگزاران ارزیاب حوزه دانش بنیان، با شرکت تماس گرفته شده و ارزیابی دانش بنیان شرکت آغاز می شود.

الزامات ثبت نام
- شرکت متقاضی، دانش بنیان نباشد و مورد تأیید برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق باشد. (شرکت در لیست شرکتهای خلاق به آدرس ircreative.isti.ir/pub.php باشد)
- شرکت متقاضی دارای اظهارنامه مالیاتی باشد.
محصول پویانمایی به تولید نهایی رسیده باشد.

تماس و اطلاعات بیشتر: 02183534

زمان ثبت نام شرکت‌های خلاق در سایر حوزه‌ها متعاقبا توسط مرکز موسسات و شرکت‌های دانش بنیان اعلام خواهد شد.