بازتاب امضا تفاهم نامه تاسیس خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه علوم انسانی از شبکه چهار سیما

بازتاب امضا تفاهم نامه تاسیس خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه علوم انسانی از شبکه چهار سیما

کلمات کلیدی

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: کلیپ/مستند