گزارش صداوسیما از سفر سورنا ستاری و پرویز کرمی به کاشان؛ نگین کویر ایران

گزارش صداوسیما از سفر سورنا ستاری و پرویز کرمی به کاشان؛ نگین کویر ایران

کلمات کلیدی

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: کلیپ/مستند