حمایت از حضور در نمایشگاههای تخصصی و تجاری منتخب خارجی

حمایت از حضور در نمایشگاههای تخصصی و تجاری منتخب خارجی

در راستای حمايت از ورود محصولات شرکت های خلاق به بازارهای صادراتی جديد، بخشی از هزينه های حضوراين شرکتها در نمايشگاههای خارج از کشوردر قالب پرداخت 50 درصد از هزینه تهیه بلیط تا سقف 100 میلیون ریال توسط دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت­های خلاق پرداخت می­گردد.
اين حمايت در راستای معرفی توانمندی­های شرکتها و به منظور توسعه بازار صادرات محصولات شرکتهای خلاق و توسعه سهم بازار کالاها و خدمات صادراتی کشور در حوزه­ های خلاق به منظور تسهیل در ورود به بازارهای بین المللی تدوين شده است.

بدین منظور شرکت های متقاضی می بایست ذیل دستور العمل حمایت از حضور در نمایشگاههای خارجی منتخب، با تماس با دبیرخانه (آقای کرمی) درخواست خود را اعلام و از مزایای این خدمت برخوردار شوند.

فایل دستور العمل حمایت از نمایشگاههای خارجی منتخب

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: خدمات توسعه بازار