فتتاح "خانه های خلاق و نوآوری" در کشور توسط رئیس جمهوری

افتتاح "خانه های خلاق و نوآوری" در کشور توسط رئیس جمهوری

 

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: کلیپ/مستند