نشست رونمایی از کتاب معرفی فعالین زیست بوم نوشت افزار ایرانی

نشست رونمایی از کتاب معرفی فعالین زیست بوم نوشت افزار ایرانی

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: کلیپ/مستند