تاسیس شرکت های دانش بنیان برای مقابله با اقتصاد نفتی

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: کلیپ/مستند