بازدید از نمایشگاه فناوری های نرم، صنایع فرهنگی و خلاق

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: کلیپ/مستند