فصلنامه الکترونیکی پاییزی زیست بوم خلاق منتشر شدآرشیو اخبار سال 98

فصلنامه پاییزی زیست بوم خلاق منتشر شد

سومین شماره فصلنامه زیست بوم خلاق (پاییز1397)، با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر شد.

در بخشی از یادداشت ابتدایی این فصلنامه، به قلم مهندس سجادی نیری، دبیر کارگروه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق آمده است:

صنایع خلاق، صنعتی درون زا و برون گرا و متکی بر فرهنگ بومی ماست که می تواند با هزینه های بسیار نازل در قیاس با صنایع دیگر، اشتغال ایجاد کند و محصولات دانش بنیانی با ارزش افزوده بالا به دنیا عرضه نماید. همچنین صنعت فرهنگی و صنایع خلاق، یک مواجهه فعال و نه انفعالی در برابر هجمه های فرهنگی است.

در ادامه این فصلنامه پس از معرفی کامل کارگروه برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق و نیز معرفی برخی از خدمات قابل ارائه این برنامه، مصاحبه هایی با تعدادی از شرکت های خلاق پذیرفته شده در این برنامه درج گردیده است و محصولات و خدمات خلاق آنها معرفی شده است.

مقالات و یادداشت های چون" نقش دستگاه های دولتی در توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق"، " نقش آموزش در دانشگاه و دانشجویان جهت توسعه این زیست بوم" و نیز اخباری در خصوص صنایع خلاق و فرهنگی در فصلی که گذشت و در فصل پاییز مورد توجه قرار گرفته اند.

مشاهده فصلنامه