با پرویز کرمی در برنامه عصرانه: وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نقشه جامع علمی کشور

با پرویز کرمی در برنامه عصرانه: وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نقشه جامع علمی کشور

 

لمات کلیدی

خلاصه مطلب :

نوع محتوا: کلیپ/مستند