مجلس و فناوری شرکت‌های خلاق مانعی برای مهاجرت نخبگان هستنداخبار صنایع خلاق

قدرت الله حمزه شلمزاری نماینده مردم در حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ

کلیات طرح حمایت از تولید محصولات دانش‌بنیان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و جزئیات و مسیر باقیمانده تا تبدیل شدن آن به قانون قابل اجرا نیز به زودی طی خواهد شد.

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری درباره لزوم حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور، مجلس نیز به صورت جدی در این حوزه وارد شده است و آماده است تا از تمام ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کند تا مسیر شرکت‌های خلاق، دانش‌بنیان و فناور در تولید و ارائه خدمات را تسهیل کند.

 

راه نجات اقتصاد

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در ادامه افزود: ما در کشور اگر خواهان پیمودن کامل راه استقلال اقتصادی هستیم راهی جز حمایت از زیست‌بوم نوآوری کشور و جوانان خلاق، فناور و دانش‌بنیان خودمان نداریم. در سایه همت این جوانان و حمایت‌های ما است که می‌توان امیدوار بود که وابستگی کشور به واردات فناوری و تجهیزات و دیگر اقلام روز به روز کاهش یابد و کالا و خدمات ایرانساخت جایگزین این اقلام وارداتی شود.

وی با اشاره به نقش مهم شرکت‌های خلاق در پیشبرد اقتصادی کشور، گفت: شرکت‌های خلاق و حوزه‌های که در آن فعال هستند، می‌توانند بستری بسیار مناسب برای اشتغال فراهم کنند، این شرکت‌ها همچنین می‌توانند به مانعی برای جلوگیری از فرار نخبگان تبدیل شوند. شاید برخی شرکت‌های خلاق و سرمایه‌گذاری در طرح‌های خلاق، خیلی زود بازده نباشند، اما از چنان اهمیت و دستاوردهای برخوردار هستند که آنها را به صورت خودکار در صدر اولویت‌های سرمایه‌گذاری منتقل میکنقرار می‌دهد. حمایت از زیست‌بوم صنایع نرم و خلاق کاری است که باید در 20 یا 30 سال قبل انجام می شد، به همین دلیل باید با تلاش، زمینه جهش تولیدات خلاقانه و نوآورانه را فراهم ساخت.

 

لزوم حمایت جدی مدیران

حمزه شلمزاری، همچنین افزود: بسیار مهم است که کلیه مدیران سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادهای عمومی و هر اداره منتفع از بودجه عمومی، نهایت همکاری را با بازیگران زیست‌بوم نوآوری، شرکت‌های خلاق، دانش‌بنیان و فناور داشته باشد. مدیران اجرایی باید موظف شوند که در صورت وجود زمینه مناسب حتماً با شرکت‌های خلاق و نوآور همکاری کنند و در صورتی که مدیری تعمداً از همکاری سرباز زد، تعویض شود.  

وی در ادامه گفت: استان ما برخلاف پتانسیل‌های زیادی که دارد، متاسفانه از جمله استان‌های محروم کشور است. در این استان بستر زیادی برای فعالیت شرکت‌های خلاق وجود دارد، در واقع شرکت‌های خلاق می‌توانند با فعالیت در این استان، زمینه محرومیت زدایی را فراهم کنند.