استعلام شرکت های خلاق (نسخه آزمایشی)

نام شرکت شناسه ملی استان حوزه فعالیت تاریخ تایید
دانش آتیه معماری و ساخت 14006624459 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/8/23
داده پردازان آی فر سهند 10200457487 آذربایجان شرقی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/7/22
اندیشمندان جوان شباهنگ 14005177398 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/11/7
صنایع فرسام الکترونیک هیراد کیان 14004315704 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1397/9/20
آرشام چاوش هونام 14006394204 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/11/27
ارتباطات شبکه الکا 10102742852 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/6
طعام اسرار 10100457507 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/9/20
توسعه هنر و فناوری مکران اکسون 14006620421 سیستان و بلوچستان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/9/19
دی فناوران سپاهان ایرانیان 14007801115 اصفهان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/6/4
سلامت روان الکترونیک دیگر 14004668177 قم کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/31
پایش داده راد 14003061240 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/3
موسسه فرهنگی کلید طلایی جهان معاصر 10320257777 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/10/25
نقشه راه کسب و کار ایرانیان 14007838928 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/8/15
مانا تدبیر آوا تک 14005304514 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/2/3
گروه تحلیلگران ایمن تاو 14007621198 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/11/14
طرح و ساخت برژ مان 14007659112 تهران طراحی 1398/5/5
مهندسی بهینه ایران 10101606495 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/27
نوین ایده پردازان هوشمند آرنیکا 14007822455 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/6
توسعه رهاورد کیان ایساتیس 14007418524 یزد ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1397/10/5
لینکوتک پارس 10320360771 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/10/30
طرح و توسعه پردازش همکاران 14006878671 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/12/19
تجارت الکترونیک آذرخش 14007703995 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/9/20
فن افزار دانش 10102912813 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/9/20
ویرا گستر هنر هشتم 14004358480 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/12/26
نقش تندیس آریا 10102129847 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/3/7
ایده پردازان نوین صنعت سپاهان 10260632612 اصفهان بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/12/27
گسترش خدمات میثاق صبا 10102985763 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/7
اندیشه نگار پارس 10102215995 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/9/6
رهنما رایانه حاسب 10320257209 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/8
طرح و توسعه اتصال یکپاچه 10320805806 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/9
پویشگران آریاک سورا 14005655215 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/4/26
داده کاوی سدید سپاهان 10260697405 اصفهان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/12/25
مهارت پیشه گان خلاق زریاد 14007717727 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/25
نیک پوشان رادین 14003883354 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/9/22
ژوبین اراد رایانه پهنای کویر 14007929555 خراسان جنوبی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/9/20
هوشمند سازان دانش آتی نوین 14007231431 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/22
قلعه هزار عبید 14007815736 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/3/7
آساپیشه کارن 14005705831 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/10/30
دی رایانه نوین 10103819194 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/22
پاک آبان ایلیا گستر 14007817381 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/24
دانش گستران لک لک 14007899132 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/11/14
شیدبان آرای ارغوانی 10103896204 تهران طراحی 1397/10/23
مهندسین مشاور پارساز 10100885070 تهران طراحی 1398/2/2
ویرا فناوری سورن 14007561570 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/11/10
شرکت مهندسین مشاورگروه ممماران ایران 10100880440 تهران طراحی 1398/2/2
نفیس کاران چوب 10190018548 تهران طراحی 1398/3/26
رسانه تجارت نوین 10102772330 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/28
ایده پردازان اندیشه فرتاک 14007758287 خراسان رضوی بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/12/21
شایان تحریرآذران 14006265127 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/12/27
رویای تصویر نگین رضوان 14008015502 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1397/12/11
بازی سازان جوان 14003492863 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/12/19
توسعه آفرینان سپهر اندیشه پارسیان 14004479720 قم سایر صنایع خلاق و فرهنگی 1398/2/30
پیشگامان کی پاد کویر 10860166326 یزد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/27
مهاد رسانه پژوه شیراز 10530495376 فارس صنایع دیداری و شنیداری 1397/11/7
آژان سرمایه نیک فرجام 10320769950 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/19
برنا فناوران رایکا 14007150000 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/2
داده پردازان فاتک فرتاک 14006842332 البرز صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/12/11
کسب و کار آینده راه ابریشم 14007927169 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/6/3
موسسه گروه مطالعاتی بنیان کودک باران 14005743502 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/12/28
پرگاس انفورماتیک آسیا 14007956098 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/23
موسسه رویاپردازان نسل آینده 14007924322 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1397/11/21
شرکت تعاونی فرش دستباف ساریگل خراسان شمالی 10860320900 خراسان شمالی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/12/25
تولید اسباب بازی هوشمند و تعاملی پارس ایده 14007910246 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/2/4
مصورسازان چارسوق 10103656280 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/17
سروستان صنعت ایده - برند پارس فوم کات 14007541703 تهران طراحی 1398/2/31
همیارفناوران اطلس نگار 10320890310 تهران ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1397/11/29
مهندسی متین رایانه آریان 14004668785 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/3
تصویر رویای قدیمی 10260241060 اصفهان صنایع دیداری و شنیداری 1398/4/15
موسسه مانا ارتباط هوشمند نوین 14007820550 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/2
شرکت رایان سعادت پیشتاز 10320527958 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/1/25
ایده پردازان توسعه فناوری برخط 14008058195 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/18
صنعت توسعه آموزش سلام 14006016589 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/20
گیتاآوران نو اندیشه 14007321087 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/12/27
سه سوت تجارت کار 14007069556 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/20
کسب و کارهای شمیم سپهر 14007321146 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/21
تدبیر سرمایه راین 14007019057 تهران ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1397/11/23
آینده پژوهان نوآور کارگشا 14006730057 تهران طراحی 1398/2/23
مجازی کاران هوشمند پاسارگاد 14007911437 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/5
نسل رویش فرصت ویستا 14007647192 خراسان رضوی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/17
راوی رسانه بیست و چهار 14005887382 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/2/24
طرح و صنعت طلیعه 14007807826 تهران طراحی 1398/2/17
ماه رایا نوین گیتا 14007567805 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/23
فناوری اطلاعات هوشمند راساپردازان بینهایت 14007118772 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/3/26
فن آموز تجهیز 10103086382 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/6/30
صنایع ارتباطی آوا 10861561230 فناوری اطلاعات و نرم افزار 1397/11/29
سامانه های مدیریت و اطلاع رسانی توسعه کارآفرینان (سماتک) 10101971356 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/7
اول توسعه دهندگان زنجیره‌بلوک سامان 14007990086 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/3/7
ایرانیان هیراد پارسا 14005032876 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/2/16
امید اندیشان کیان ایرانیان 14007924420 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/1/27
ایده نو آتیه 10101244521 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/19
توسعه تجارت هوشمند داتیس 14006498675 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/23
بندار سوبان سامانه 10320901720 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/3/26
سامانه هوشمند آبان 10103312352 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/23
داده پردازان نگین شریف 14006245259 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/5
کاوشگران رادین فناور سلامت 14008063240 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/1/21
پالیز گستر ویرا 14007404885 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/3/26
پیشرو وندا هستی پویا 14007706550 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/23
آرمه تخفیف پارسیان 14004994292 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/20
فراوب سامانه هوشمند آراد 10103570745 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/12/21
خانه پی نمای ایرانیان 14007491617 تهران ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1398/2/2
ساعیان سبز هرمزگان 10800164029 فناوری های اجتماعی, فناوری اطلاعات و نرم افزار, الگوهای نوین کسب و کار
کسب و کار الترونیک روژان - پروژان 14007857337 الگوهای نوین کسب و کار
فنی خدماتی فناوران ارتباطات ژینا 14003882689 الگوهای نوین کسب و کار
فنی و مهندسی پویشگران فناوری قزوین 10861457954 فناوری های پیشرفته
شبکه ایرانیان هوشمند تمدن سبز 14008145312 فناوری های پیشرفته
رسانه آونگ نگاره 10610090938 رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای , فناوری اطلاعات و نرم افزار
اهورا پرداز کردستان 10610110182 کردستان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/11
توسعه فن آور مبنا جهان 10320489931 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/1/24
روناک تحریر شمال 14008118725 اسباب بازی و سرگرمی, معماری و طراحی محیطی, تبلیغات و بازاریابی
سمر خیال گستر شریف 14007735665 اسباب بازی و سرگرمی, پویانمایی (انیمیشن) , رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای , صنایع دیداری و شنیداری, فناوری نوین آموزشی و یادگیری
هوشمند اندیشان تدبیر هومان 14007060938 الگوهای نوین کسب و کار
ویرا آیین مهر 10860494030 جواهرات و زیورآلات, صنایع دستی و هنرهای تجسمی, طراحی صنعتی و کالا
تجارت الکترونیک موسم 14007333235 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/2/18
هنرصنعت یکتاویژه ایرانیان 14007004501 گردشگری, جواهرات و زیورآلات, صنایع دستی و هنرهای تجسمی, گرافیک، مد و لباس
گردشگرگستر خانه ما 14006913809 گردشگری, الگوهای نوین کسب و کار, فناوری های پیشرفته
ایده پردازان به نگار قرن 14003402556 تهران هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی 1398/2/17
فربود انگاره واقعیت خیال 14008151026 اسباب بازی و سرگرمی, گردشگری, فناوری های اجتماعی, رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای , میراث فرهنگی، طبیعی و دیجیتال, فناوری نوین آموزشی و یادگیری
علم آوران جوان تنکابن 10862009690 مازندران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/3/19
تجارت راه طلایی تینو 14004014134 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/3/28
میزان گستر علم و دانش 14008222735 اصفهان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/4
موسسه گسترش رسانه ها و سامانه های دیده بان 14006225190 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/27
کاسپین طب تریتا 14007123086 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/3/25
لوتوس ایرانیان ماد 14005204560 تهران گیاهان دارویی و طب سنتی 1398/3/29
طراحان ایده پرداز آویژه 10320298630 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/2/30
فانوس خیال پاژ 14006105366 خراسان رضوی صنایع دیداری و شنیداری 1398/3/26
بانیان اندیشه‌های نوآورانه آینده 14007722045 تهران ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1398/8/20
سرگرمی و خلاقیت روزن 14008198565 اسباب بازی و سرگرمی 1398/3/12
راهکارگستربکر 14005075459 فناوری اطلاعات و نرم افزار, الگوهای نوین کسب و کار 1397/12/26
پویا هوش سلمان 14004551490 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/3/26
ارتباط گستر نیک آرمان 14007882564 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/13
پدیده نمای جرون 1080016076 هرمزگان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/3/20
خانه ایده اورا 14004610139 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/7/30
بین المللی اقتصاد سبز فرامرزی 10380607720 خراسان رضوی طراحی 1398/4/12
خبره پرداز پارس 10101674860 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/17
خبره پرداز پارس 10101674860 فناوری اطلاعات و نرم افزار
نوآوران فرهام سرزمین پارس 14008314684 مازندران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/3/21
هم‌نوای آوای رویش 10320457328 تهران چاپ و نشر, سایر صنایع خلاق و فرهنگی 1397/3/3
هم‌نوای آوای رویش 10320457328 تهران چاپ و نشر, سایر صنایع خلاق و فرهنگی 1397/2/3
آرامش آفرینان آینده 14006936488 فناوری های اجتماعی, فناوری اطلاعات و نرم افزار, الگوهای نوین کسب و کار
توسعه تبادلات پایا 14007526561 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/26
رسا ایده ویرا 14007987702 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/3/29
رایمون توسعه آریا 14007834700 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/29
تدبیر سلامت هوشمند راسا 14008320005 یزد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/5/13
دانش پویان رباتیک 10320475154 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/1
ایده پردازان جوان هرمزگان 14006211568 هرمزگان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/1
شرکت ایده پردازان کسب وکار فروغ دانش 14007109010 فناوری های اجتماعی, فناوری اطلاعات و نرم افزار, خدمات مالی, تبلیغات و بازاریابی, الگوهای نوین کسب و کار
هنر پویان دستان بوشهر 14006532816 صنایع دستی و هنرهای تجسمی
راهبران سامانه های تجاری ایرانیان(رستا) 14005553255 تهران گیاهان دارویی و طب سنتی 1398/6/25
رسام نگارگرفردا 14006804452 تهران طراحی 1398/5/9
بهتا پویش رسا 14007768619 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/24
بکر اندیش پایدار 10260608671 اصفهان بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/6/4
پیام خلاق ماندانا 14007772447 تهران ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1398/6/5
طراحی بدون‌مرز آروین هوشمند 14006625367 اصفهان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/29
صدراافزارمانا 10103990910 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/5/2
دیده پردازان آسان ساخت 14008353035 فارس کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/22
فناوران به آفرین ترنج 10630129819 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/17
کاوش فراز کارمانیا 14008205359 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/7/28
شرکت مهندسین فراکارانت 10102129049 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/3
داده پرداز هوشمند تجارت پارسیان 14007197271 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/29
فناوران تجارت الکترونیک سانا 14007957878 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/29
اتصال سبز ایرانیان 10380650142 خراسان رضوی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/29
گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات آیان تکنام 14007190510 رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای , فناوری اطلاعات و نرم افزار, الگوهای نوین کسب و کار 1398/5/5
طرح و ایده پرمان 14007905529 تهران صنایع دیداری و شنیداری, کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی, چاپ و نشر 1398/5/2
الماس وارنا آریا 14007716823 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/5/9
فن‌آوری‌های روزآمد کارا نوین 14008413827 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/4
تجهیز صنعت خرده فروشی 14006740621 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/3
سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت 10320747147 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/5/2
مانا افزون اوستا 14008036312 همدان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/1
آریا سلامت آبتین 10320320087 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/19
هوشمند آرمان گستر اکسین 14008287264 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/31
توسعه پایدار آرکا 14008073185 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/5/5
توسعه تجارت الکترونیک کوروش 14006902307 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/5/23
ایده گستر آب و جارو 14007517553 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/5/9
سامانه ابری رهین 14008395911 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/5/30
توسعه فناوري اطلاعات کوتک 14008488291 تهران ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1398/8/20
فرانگران توسعه سلامت زیست ایرانیان 14007969948 خراسان رضوی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/7/28
تکتا کران سامانه تدبیر 14006056397 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/5/27
سبک آفرینان زندگی آرمانی 1403034064 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/2
کیانا فردوس شهر 14008200622 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/6
نوآوری های هوشمند تریتا 14008375722 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/23
همیار مکانیک کوشا 14006191646 تهران طراحی 1398/8/13
تجارت الکترونیک رویا 14006513383 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/6
رایان گستر لوتوس ماندگار 14007933797 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/7/28
راهکار همراه پویا وران 14007518573 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/6/6
کاریار ارقام 10101992054 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/7/24
شبکه سلامت ایرانیان 14007731720 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/6
سامانه آهن کوشا فناور ایرانیان 14006425189 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/6
راه حل های نرم برای خلق دنیای بهتر 14008470247 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/20
هورمندشتاب پویه گام 14008203566 تهران چاپ و نشر 1398/6/20
گردشگری رویدادها ناژین 14005486300 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/7/3
مکتشفان علم روز 14005682104 اردبیل طراحی 1398/9/3
مهارت برتر پویا 10260678236 اصفهان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی, چاپ و نشر 1398/7/17
مهندسین داده پردازان راستین رابین 14007956176 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/20
پارتاک ایده پرداز اسپادانا 14007927460 اصفهان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/31
فرهنگی و هنری سلام حس خوب زندگی 14008486310 اصفهان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/5/26
آداک ویرا ایرانیان رهجو 14007076558 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/13
آوش ایده بهسان 14007881000 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/25
موسسه فرهنگی هنری خراسان 10380132785 خراسان رضوی چاپ و نشر 1397/2/13
شیوا پردازه مرکزی 10780066152 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/13
فنی مهندسی رگا (رسانه گستر ارک) 10200377310 آذربایجان شرقی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/7/17
ایده کاوان سرآمد سیستم 14008300988 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/13
جام جهان بین گستر فردا 14005556000 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/24
نام آوران آفرینش فردا 14005127283 فناوری های اجتماعی, فناوری اطلاعات و نرم افزار, فناوری نوین آموزشی و یادگیری
رایان الکترونیک دیزین 10320544745 فناوری اطلاعات و نرم افزار, فناوری نوین آموزشی و یادگیری
ایرساپرداز پاسارگاد 14003835689 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/19
آرشام سیستم فرتاک 14007469610 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/19
فرتاک سازان پرگاس 14007362335 پویانمایی (انیمیشن) , رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای , صنایع دیداری و شنیداری, فناوری اطلاعات و نرم افزار, شتابدهی و توسعه دهندگان فناوری, تبلیغات و بازاریابی, الگوهای نوین کسب و کار
صنایع خلاق رضوی 14008238695 پی نمایی (کمیک استریپ) , اسباب بازی و سرگرمی, فناوری های اجتماعی, پویانمایی (انیمیشن) , رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای , صنایع دیداری و شنیداری, گرافیک، مد و لباس, شتابدهی و توسعه دهندگان فناوری, الگوهای نوین کسب و کار
پردازش هوشمند دراک شیراز 14007612707 رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای , فناوری اطلاعات و نرم افزار, فناوری نوین آموزشی و یادگیری, فناوری های پیشرفته
خانه رویاگران نرم افزار 10102152785 اسباب بازی و سرگرمی, رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای , فناوری اطلاعات و نرم افزار
آزماکالاکام 14003495661 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/4
رایا افزار سایه 14003882182 فناوری اطلاعات و نرم افزار, تبلیغات و بازاریابی, الگوهای نوین کسب و کار, فناوری های پیشرفته
معنا افزار قاصدک 14008009803 فناوری های اجتماعی, فناوری اطلاعات و نرم افزار
مديريت هوشمند خدمات يكپارچه شفق 14006741320 الگوهای نوین کسب و کار
بوفه سبز 14007021337 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/29
فناوران صنعت رایانه پردیس 14000185374 جواهرات و زیورآلات, صنایع دستی و هنرهای تجسمی, میراث فرهنگی، طبیعی و دیجیتال, تبلیغات و بازاریابی
تدبیر سیستم ایرانیان نوین 10220186827 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/9
ابر پویان ایمن 14006900683 سمنان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/1
ساختمانی آژگن برج 10320786700 فناوری اطلاعات و نرم افزار, شتابدهی و توسعه دهندگان فناوری, الگوهای نوین کسب و کار
داده رایانش ابری پردیس 10780139580 فناوری اطلاعات و نرم افزار
زاراک پارت 10320371534 رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای
فرجاد سپهر جهان آرا 14007447230 گردشگری, رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای , میراث فرهنگی، طبیعی و دیجیتال, صنایع دیداری و شنیداری, معماری و طراحی محیطی, فناوری نوین آموزشی و یادگیری, موزه، گالری، کتابخانه, فناوری های پیشرفته
مشاهیر ایده پرداز ویرا 14007308897 گردشگری, فناوری های اجتماعی, صنایع دستی و هنرهای تجسمی, فناوری اطلاعات و نرم افزار, تبلیغات و بازاریابی, الگوهای نوین کسب و کار
پردازش مهر تیزهوشان 14007293050 فناوری اطلاعات و نرم افزار, الگوهای نوین کسب و کار
لجستیک بازارگاه ایرانیان 14008398251 الگوهای نوین کسب و کار
ایده نگاران مکتب خوارزمی 14007923619 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/19
رازگستران اندیشه فرتاک 14006798883 فناوری های اجتماعی, رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای , صنایع دیداری و شنیداری, فناوری اطلاعات و نرم افزار, تبلیغات و بازاریابی, فناوری نوین آموزشی و یادگیری, الگوهای نوین کسب و کار
گلستان شوریده رنگ علم 14008459761 اسباب بازی و سرگرمی, گردشگری, پویانمایی (انیمیشن) , صنایع دستی و هنرهای تجسمی, رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای , میراث فرهنگی، طبیعی و دیجیتال, صنایع دیداری و شنیداری, فناوری اطلاعات و نرم افزار, معماری و طراحی محیطی, فناوری نوین آموزشی و یادگیری,
آینده پژوهان پیشرو دانش و فن آوری سلامت 14007712395 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/1
مهندسی پردازش راهبردی شهریار 14008465591 فناوری اطلاعات و نرم افزار
ایده گزین تندرستی 14007473415 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/1
طب هوشمند همراه 14007728887 فناوری اطلاعات و نرم افزار
گیتی سامانه نوین شرق 14007164748 گردشگری, میراث فرهنگی، طبیعی و دیجیتال, فناوری اطلاعات و نرم افزار, فناوری های پیشرفته
تحقیق و توسعه سرمایه ایرانیان ( شتسا ) 14004327219 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/9/4
ستیا تمایز یک آرمان 14006526780 گرافیک، مد و لباس, تبلیغات و بازاریابی, الگوهای نوین کسب و کار
عصر اندیشه زاگرس 1034011086 گردشگری, صنایع دستی و هنرهای تجسمی, فناوری اطلاعات و نرم افزار, تبلیغات و بازاریابی, الگوهای نوین کسب و کار, فناوری های پیشرفته
طبیعت دوستان نوین کشت پالیز 14007851118 گیاهان دارویی و طب سنتی , میراث فرهنگی، طبیعی و دیجیتال, تبلیغات و بازاریابی, الگوهای نوین کسب و کار
مکعب سبز خلاق 14008381094 معماری و طراحی محیطی, فناوری نوین آموزشی و یادگیری
سیمرغ، زیر ساخت محتوا 14007172605 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی, ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق
شرکت رایانه اندیشه آرا 10102349226 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی, طراحی
شرکت داده پردازی باتاب کیش 14007998390 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی, طراحی, ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق
مهندسي راشن سيستم آريا 10103645529 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی
توسعه خدمات دریان 14007882243 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی
صدرا تجارت سروش 14008401100 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی, طراحی
موسسه فرهنگی هنری تالار هنرهای زیبا 14008647734 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی, صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی, هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی
داده نویسان کاربرپسند رایانا 14005492826 صنایع دیداری و شنیداری, کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی
توسعه و فناوری امین پردازش 14007819803 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی
تبلور نسل خورشید 14007757379 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی, بازی، اسباب بازی و سرگرمی
موسسه فرهنگی هنری طنین آسمانی ندای وحی 14008084649 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی
پدیده کارزینو 14007939982 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی
ویرا دانش پارسا 14005908189 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی
سلامت پروتئین ایرانیان 14004158263 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی
نام شرکت شناسه ملی استان حوزه فعالیت تاریخ تایید