استعلام شرکت های خلاق (نسخه آزمایشی)

نام شرکت شناسه ملی استان حوزه فعالیت تاریخ تایید
دانش آتیه معماری و ساخت 14006624459 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/8/23
داده پردازان آی فر سهند 10200457487 آذربایجان شرقی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/7/22
اندیشمندان جوان شباهنگ 14005177398 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/11/7
صنایع فرسام الکترونیک هیراد کیان 14004315704 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1397/9/20
آرشام چاوش هونام 14006394204 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/11/27
ارتباطات شبکه الکا 10102742852 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/6
طعام اسرار 10100457507 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/9/20
توسعه هنر و فناوری مکران اکسون 14006620421 سیستان و بلوچستان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/9/19
دی فناوران سپاهان ایرانیان 14007801115 اصفهان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/6/4
سلامت روان الکترونیک دیگر 14004668177 قم کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/31
پایش داده راد 14003061240 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/3
موسسه فرهنگی کلید طلایی جهان معاصر 10320257777 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/10/25
نقشه راه کسب و کار ایرانیان 14007838928 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/8/15
مانا تدبیر آوا تک 14005304514 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/2/3
گروه تحلیلگران ایمن تاو 14007621198 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/11/14
طرح و ساخت برژ مان 14007659112 تهران طراحی 1398/5/5
مهندسی بهینه ایران 10101606495 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/27
نوین ایده پردازان هوشمند آرنیکا 14007822455 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/6
توسعه رهاورد کیان ایساتیس 14007418524 یزد ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1397/10/5
لینکوتک پارس 10320360771 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/10/30
طرح و توسعه پردازش همکاران 14006878671 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/12/19
تجارت الکترونیک آذرخش 14007703995 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/9/20
فن افزار دانش 10102912813 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/9/20
ویرا گستر هنر هشتم 14004358480 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/12/26
نقش تندیس آریا 10102129847 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/3/7
ایده پردازان نوین صنعت سپاهان 10260632612 اصفهان بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/12/27
گسترش خدمات میثاق صبا 10102985763 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/7
اندیشه نگار پارس 10102215995 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/9/6
رهنما رایانه حاسب 10320257209 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/8
طرح و توسعه اتصال یکپاچه 10320805806 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/9
پویشگران آریاک سورا 14005655215 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/4/26
داده کاوی سدید سپاهان 10260697405 اصفهان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/12/25
مهارت پیشه گان خلاق زریاد 14007717727 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/25
نیک پوشان رادین 14003883354 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/9/22
ژوبین اراد رایانه پهنای کویر 14007929555 خراسان جنوبی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/9/20
هوشمند سازان دانش آتی نوین 14007231431 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/22
قلعه هزار عبید 14007815736 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/3/7
آساپیشه کارن 14005705831 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/10/30
دی رایانه نوین 10103819194 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/22
پاک آبان ایلیا گستر 14007817381 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/24
دانش گستران لک لک 14007899132 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/11/14
شیدبان آرای ارغوانی 10103896204 تهران طراحی 1397/10/23
مهندسین مشاور پارساز 10100885070 تهران طراحی 1398/2/2
ویرا فناوری سورن 14007561570 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/11/10
مهندسین مشاورگروه معماران ایران 10100880440 تهران طراحی 1398/2/2
نفیس کاران چوب 10190018548 تهران طراحی 1398/3/26
رسانه تجارت نوین 10102772330 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/28
ایده پردازان اندیشه فرتاک 14007758287 خراسان رضوی بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/12/21
شایان تحریرآذران 14006265127 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/12/27
رویای تصویر نگین رضوان 14008015502 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1397/12/11
بازی سازان جوان 14003492863 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/12/19
توسعه آفرینان سپهر اندیشه پارسیان 14004479720 قم سایر صنایع خلاق و فرهنگی 1398/2/30
پیشگامان کی پاد کویر 10860166326 یزد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/27
مهاد رسانه پژوه شیراز 10530495376 فارس بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/11/7
آژان سرمایه نیک فرجام 10320769950 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/19
برنا فناوران رایکا 14007150000 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/2
داده پردازان فاتک فرتاک 14006842332 البرز صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/12/11
کسب و کار آینده راه ابریشم 14007927169 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/6/3
موسسه گروه مطالعاتی بنیان کودک باران 14005743502 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/12/28
پرگاس انفورماتیک آسیا 14007956098 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/23
موسسه رویاپردازان نسل آینده 14007924322 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1397/11/21
تعاونی فرش دستباف ساریگل خراسان شمالی 10860320900 خراسان شمالی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/12/25
تولید اسباب بازی هوشمند و تعاملی پارس ایده 14007910246 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/2/4
مصورسازان چارسوق 10103656280 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/17
سروستان صنعت ایده - برند پارس فوم کات 14007541703 تهران طراحی 1398/2/31
همیارفناوران اطلس نگار 10320890310 تهران ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1397/11/29
مهندسی متین رایانه آریان 14004668785 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/3
تصویر رویای قدیمی 10260241060 اصفهان صنایع دیداری و شنیداری 1398/4/15
موسسه مانا ارتباط هوشمند نوین 14007820550 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/2
رایان سعادت پیشتاز 10320527958 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/1/25
ایده پردازان توسعه فناوری برخط 14008058195 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/18
صنعت توسعه آموزش سلام 14006016589 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/20
گیتاآوران نو اندیشه 14007321087 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/12/27
سه سوت تجارت کار 14007069556 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/20
کسب و کارهای شمیم سپهر 14007321146 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/21
تدبیر سرمایه راین 14007019057 تهران ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1397/11/23
آینده پژوهان نوآور کارگشا 14006730057 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/23
مجازی کاران هوشمند پاسارگاد 14007911437 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/5
نسل رویش فرصت ویستا 14007647192 خراسان رضوی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/17
راوی رسانه بیست و چهار 14005887382 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/2/24
طرح و صنعت طلیعه 14007807826 تهران طراحی 1398/2/17
ماه رایا نوین گیتا 14007567805 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/23
فناوری اطلاعات هوشمند راساپردازان بینهایت 14007118772 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/3/26
سامانه رشد آموزه هاي جوانه ها و فناوري آموزشی سراج فن آموز 10103086382 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/6/30
صنایع ارتباطی آوا 10861561230 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/11/29
سامانه های مدیریت و اطلاع رسانی توسعه کارآفرینان (سماتک) 10101971356 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/7
اول توسعه دهندگان زنجیره‌بلوک سامان 14007990086 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/3/7
ایرانیان هیراد پارسا 14005032876 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/2/16
امید اندیشان کیان ایرانیان 14007924420 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/1/27
ایده نو آتیه 10101244521 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/19
توسعه تجارت هوشمند داتیس 14006498675 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/23
بندار سوبان سامانه 10320901720 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/3/26
سامانه هوشمند آبان 10103312352 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/23
داده پردازان نگین شریف 14006245259 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/5
کاوشگران رادین فناور سلامت 14008063240 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/1/21
پالیز گستر ویرا 14007404885 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/3/26
پیشرو وندا هستی پویا 14007706550 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/23
آرمه تخفیف پارسیان 14004994292 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/20
فراوب سامانه هوشمند آراد 10103570745 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/12/21
خانه پی نمای ایرانیان 14007491617 تهران ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1398/2/2
ساعیان سبز هرمزگان 10800164029 هرمزگان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/8
کسب و کار الکترونیک روژان 14007857337 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/1/21
فنی خدماتی فناوران ارتباطات ژینا 14003882689 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/23
فنی و مهندسی پویشگران فناوری قزوین 10861457954 قزوین کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/3/7
شبکه ایرانیان هوشمند تمدن سبز 14008145312 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/5/15
رسانه آونگ نگاره 10610090938 کردستان صنایع دیداری و شنیداری 1398/3/20
اهورا پرداز کردستان 10610110182 کردستان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/2/11
توسعه فن آور مبنا جهان 10320489931 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/1/24
روناک تحریر شمال 14008118725 گیلان چاپ و نشر 1398/2/17
سمر خیال گستر شریف 14007735665 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/3/28
بارمان پارسه امرتات 14006353199 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/12/3
هوشمند اندیشان تدبیر هومان 14007060938 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/1/25
ویرا آیین مهر 10860494030 اردبیل صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/2/17
تجارت الکترونیک موسم 14007333235 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/2/18
هنرصنعت یکتاویژه ایرانیان 14007004501 خراسان رضوی طراحی 1398/5/7
گردشگرگستر خانه ما 14006913809 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/2/16
ایده پردازان به نگار قرن 14003402556 تهران هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی 1398/2/17
تعاونی وصال شقایق روئین 14005265005 خراسان شمالی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/11/14
فربود انگاره واقعیت خیال 14008151026 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/4/22
علم آوران جوان تنکابن 10862009690 مازندران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/3/19
تجارت راه طلایی تینو 14004014134 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/3/28
میزان گستر علم و دانش 14008222735 اصفهان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/4
موسسه گسترش رسانه ها و سامانه های دیده بان 14006225190 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/27
کاسپین طب تریتا 14007123086 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/3/25
لوتوس ایرانیان ماد 14005204560 تهران گیاهان دارویی و طب سنتی 1398/3/29
طراحان ایده پرداز آویژه 10320298630 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/2/30
فانوس خیال پاژ 14006105366 خراسان رضوی صنایع دیداری و شنیداری 1398/3/26
بانیان اندیشه‌های نوآورانه آینده 14007722045 تهران ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1398/8/20
سرگرمی و خلاقیت روزن 14008198565 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/3/12
راهکارگستربکر 14005075459 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/26
پویا هوش سلمان 14004551490 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/3/26
ارتباط گستر نیک آرمان 14007882564 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/13
پدیده نمای جرون 1080016076 هرمزگان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/3/20
خانه ایده اورا 14004610139 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/7/30
بین المللی اقتصاد سبز فرامرزی 10380607720 خراسان رضوی طراحی 1398/4/12
خبره پرداز پارس 10101674860 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/17
نوآوران فرهام سرزمین پارس 14008314684 مازندران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/3/21
هم‌نوای آوای رویش 10320457328 تهران سایر صنایع خلاق و فرهنگی 1397/2/3
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان 14007471052 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/11/8
آرامش آفرینان آینده 14006936488 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/13
توسعه تبادلات پایا 14007526561 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/26
رسا ایده ویرا 14007987702 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/3/29
رایمون توسعه آریا 14007834700 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/29
تدبیر سلامت هوشمند راسا 14008320005 یزد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/5/13
دانش پویان رباتیک 10320475154 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/1
ایده پردازان جوان هرمزگان 14006211568 هرمزگان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/1
ایده پردازان کسب وکار فروغ دانش 14007109010 خراسان رضوی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/9
هنر پویان دستان بوشهر 14006532816 بوشهر صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/7/6
راهبران سامانه های تجاری ایرانیان(رستا) 14005553255 تهران گیاهان دارویی و طب سنتی 1398/6/25
رسام نگارگرفردا 14006804452 تهران طراحی 1398/5/9
بهتا پویش رسا 14007768619 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/24
بکر اندیش پایدار 10260608671 اصفهان بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/6/4
پیام خلاق ماندانا 14007772447 تهران ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1398/6/5
طراحی بدون‌مرز آروین هوشمند 14006625367 اصفهان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/29
صدراافزارمانا 10103990910 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/5/2
تعاونی تریکو کشباف گل آرا اسفراین 10860301496 خراسان شمالی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/12/12
دیده پردازان آسان ساخت 14008353035 فارس کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/22
مبل پته کارمانیا 14007830384 کرمان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/10/9
فناوران به آفرین ترنج 10630129819 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/17
کاوش فراز کارمانیا 14008205359 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/7/28
مهندسین فراکارانت 10102129049 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/3
داده پرداز هوشمند تجارت پارسیان 14007197271 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/29
فناوران تجارت الکترونیک سانا 14007957878 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/29
اتصال سبز ایرانیان 10380650142 خراسان رضوی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/29
گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات آیان تکنام 14007190510 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/5/5
طرح و ایده پرمان 14007905529 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/5/2
الماس وارنا آریا 14007716823 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/5/9
فن‌آوری‌های روزآمد کارا نوین 14008413827 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/4
تجهیز صنعت خرده فروشی 14006740621 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/3
سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت 10320747147 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/5/2
مانا افزون اوستا 14008036312 همدان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/1
آریا سلامت آبتین 10320320087 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/19
هوشمند آرمان گستر اکسین 14008287264 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/4/31
توسعه پایدار آرکا 14008073185 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/5/5
توسعه تجارت الکترونیک کوروش 14006902307 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/5/23
ایده گستر آب و جارو 14007517553 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/5/9
سامانه ابری رهین 14008395911 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/5/30
شرکت صنعتی سار خرمدشت 10102467044 تهران طراحی 1398/12/5
توسعه فناوري اطلاعات کوتک 14008488291 تهران ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1398/8/20
فرانگران توسعه سلامت زیست ایرانیان 14007969948 خراسان رضوی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/7/28
تکتا کران سامانه تدبیر 14006056397 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/5/27
خلاق سروش سیما 14006873886 تهران ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1398/12/28
سبک آفرینان زندگی آرمانی 1403034064 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/2
کیانا فردوس شهر 14008200622 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/6
نوآوری های هوشمند تریتا 14008375722 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/23
همیار مکانیک کوشا 14006191646 تهران طراحی 1398/8/13
تجارت الکترونیک رویا 14006513383 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/6
رایان گستر لوتوس ماندگار 14007933797 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/7/28
راهکار همراه پویا وران 14007518573 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/6/6
کاریار ارقام 10101992054 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/7/24
شبکه سلامت ایرانیان 14007731720 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/6
سامانه آهن کوشا فناور ایرانیان 14006425189 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/6
راه حل های نرم برای خلق دنیای بهتر 14008470247 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/20
هورمندشتاب پویه گام 14008203566 تهران چاپ و نشر 1398/6/20
گردشگری رویدادها ناژین 14005486300 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/7/3
مکتشفان علم روز 14005682104 اردبیل طراحی 1398/9/3
مهارت برتر پویا 10260678236 اصفهان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/7/17
مهندسین داده پردازان راستین رابین 14007956176 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/20
پارتاک ایده پرداز اسپادانا 14007927460 اصفهان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/31
فرهنگی و هنری سلام حس خوب زندگی 14008486310 اصفهان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/5/26
آداک ویرا ایرانیان رهجو 14007076558 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/13
آوش ایده بهسان 14007881000 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/25
موسسه فرهنگی هنری خراسان 10380132785 خراسان رضوی چاپ و نشر 1397/2/13
شیوا پردازه مرکزی 10780066152 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/13
فنی مهندسی رگا (رسانه گستر ارک) 10200377310 آذربایجان شرقی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/7/17
ایده کاوان سرآمد سیستم 14008300988 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/13
جام جهان بین گستر فردا 14005556000 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/24
نام آوران آفرینش فردا 14005127283 قم کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/6/30
رایان الکترونیک دیزین 10320544745 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/13
ایرساپرداز پاسارگاد 14003835689 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/19
آرشام سیستم فرتاک 14007469610 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/19
فرتاک سازان پرگاس 14007362335 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/7/10
صنایع خلاق رضوی 14008238695 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/8/20
پردازش هوشمند دراک شیراز 14007612707 فارس کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/7/24
خانه رویاگران نرم افزار 10102152785 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/7/30
فن آوران اطلاعات ترنج 10260514982 اصفهان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/27
آزماکالاکام 14003495661 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/4
رایا افزار سایه 14003882182 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/17
معنا افزار قاصدک 14008009803 خراسان رضوی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/7/28
مديريت هوشمند خدمات يكپارچه شفق 14006741320 خراسان رضوی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/4
بوفه سبز 14007021337 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/29
فناوران صنعت رایانه پردیس 14000185374 مازندران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/19
تدبیر سیستم ایرانیان نوین 10220186827 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/9
فناوران تالیان تک پارسیان 10103147231 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/9/24
ابر پویان ایمن 14006900683 سمنان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/1
ساختمانی آژگن برج 10320786700 تهران طراحی 1398/8/19
داده رایانش ابری پردیس 10780139580 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/1
زاراک پارت 10320371534 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/8/13
راهکار بعد ششم 14005304829 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/10/4
فرجاد سپهر جهان آرا 14007447230 مرکزی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/9/17
راهکارهای هوشمند و یکپارچه سدرا 14006899249 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/25
مشاهیر ایده پرداز ویرا 14007308897 هرمزگان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/9/2
پردازش مهر تیزهوشان 14007293050 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/9/16
فن آوران اطلاعات و ارتباطات پیشرو آساک 10320742770 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/10/4
لجستیک بازارگاه ایرانیان 14008398251 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/3/18
ایده نگاران مکتب خوارزمی 14007923619 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/19
رازگستران اندیشه فرتاک 14006798883 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/13
گلستان شوریده رنگ علم 14008459761 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/7/10
آینده پژوهان پیشرو دانش و فن آوری سلامت 14007712395 کرمان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/1
آسیانت چهارمحال 10340108360 چهارمحال و بختیاری کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/12/13
مدیریت راهبردی راشا اندیشه 14006844562 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/23
مهندسی پردازش راهبردی شهریار 14008465591 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/11/10
ایده گزین تندرستی 14007473415 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/1
طب هوشمند همراه 14007728887 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/1
گیتی سامانه نوین شرق 14007164748 خراسان رضوی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/8/19
تحقیق و توسعه سرمایه ایرانیان ( شتسا ) 14004327219 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/9/4
ستیا تمایز یک آرمان 14006526780 تهران طراحی 1398/8/25
عصر اندیشه زاگرس 1034011086 چهارمحال بختیاری صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/9/4
طبیعت دوستان نوین کشت پالیز 14007851118 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/17
تریتا فردوس تجارت 14007993908 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/24
مکعب سبز خلاق 14008381094 تهران طراحی 1398/9/13
سیمرغ، زیر ساخت محتوا 14007172605 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/7/20
رایانه اندیشه آرا 10102349226 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/13
یک هزارو شش فرش دستباف رویای امین ارس جلفا 14007455534 آذربایجان شرقی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/11/20
داده پردازی باتاب کیش 14007998390 هرمزگان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/17
مهندسي راشن سيستم آريا 10103645529 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/2
توسعه خدمات دریان 14007882243 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/16
خدمات بیمه ای به آفرین نیک 10102325280 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/10/22
پیشرو فن افزار پارس 14006221237 همدان بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/10/4
پندار آرا هوشمند 14007995475 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/25
موسسه ی حرف آخرمهر 10320858270 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/10/4
صدرا تجارت سروش 14008401100 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/7/17
سلام ژن یاران مهام 14008675721 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/12/11
موسسه فرهنگی هنری تالار هنرهای زیبا 14008647734 تهران هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی 1397/12/15
داده نویسان کاربرپسند رایانا 14005492826 اردبیل صنایع دیداری و شنیداری 1398/9/17
توسعه و فناوری امین پردازش 14007819803 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/17
روایت رویای صددروازه 14008637968 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/10/10
تبلور نسل خورشید 14007757379 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/9/16
موسسه فرهنگی هنری طنین آسمانی ندای وحی 14008084649 آذربایجان شرقی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/9
دایرۀ مینای آبی لوتوس 14008686824 تهران چاپ و نشر 1398/10/30
تک تجهیز رابین 14006714577 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/11/5
توسعه اطلاعات و ارتباطات آتی ساز 14008019700 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/11/29
پدیده کارزینو 14007939982 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/7/24
داده افلاک پارس 14007020262 لرستان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/9/24
ویرا دانش پارسا 14005908189 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/13
ایده نگار معماری 14006097149 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/10/4
کوچی نو 14008518638 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/9/24
اندیشه سازان کودکان لیان پارس 14008702168 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/11/29
تصویرگستران نیواد 10320722348 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/10/4
سلامت پروتئین ایرانیان 14004158263 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/8/25
پدیدار واقعیت مجازی 14008199376 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/23
ره نوردان دنیای مجازی پارس 10320307031 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/24
مهندسی سیستم فرا نشر نور فروزان 14007372612 خراسان جنوبی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/24
زیبا سلامت ماندگار 14004597135 البرز سایر صنایع خلاق و فرهنگی 1398/10/4
چیامد 14006365463 تهران ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1398/11/14
رایان گستر پارمیس 10103757895 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/10/3
حامی پرداز کومش 14004751324 سمنان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/10/28
فرتاک ارتباطات لاهیج 14008119312 گیلان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/24
کسب وکار کاغذ آبی 14007149591 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/10/23
آوای کوچ عشایر 14008593820 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/10/4
سرزمین جاوید مارشنان 14007280205 اصفهان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/10/4
سوربن ترابر هوشمند 10320276298 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی
آینده پرداز هوشمند 10102474557 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/9/24
نقش نگاران پندار 14005326169 تهران طراحی 1398/10/23
نوین اندیشه پردازان آمولای 14005941030 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/10/4
تعاونی هنرمندان کارآفرین گلبهار 14005268770 خراسان رضوی هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی 1398/11/14
فرا باور بنیان شریف 14008632170 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/12/7
توسعه فناوری و دانش تغذیه مهر 14008124122 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/10/10
داده پردازان مقیم کیش 14007010555 هرمزگان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/11/29
تحلیل ارتباط برنا 14003960967 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/10/30
اطلاعات صنایع کاوش تدبیر خاورمیانه 14007853595 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/11/16
برگ سیستم پویا 10320597930 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/10/10
تحلیل گران کارآفرین ویدا 14007227048 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/10/28
توسعه فناوری اطلاعات نیاز 10103415843 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/11/29
نشر سپید ماه آوا 14007074594 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/10/28
گروه طراحی صنعتی سامان اکسیر فارس 14007781270 فارس طراحی 1398/11/8
سیمرغ سلامت طب پارسی 14008650274 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/11/16
توسعه فناوری و تجارت الکترونیک آذربایجان 14008232535 اردبیل کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/11/8
فناوری و سرگرمی درفک 14008339692 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/10/10
اوج نیلی فراز 14006079648 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/11/8
تدبیر سلامت مرهم 14008194217 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/11/7
پارسی مهر نامی ایرانیان 14008756749 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/11/8
یکتا فناور ویرا نگار 14008667085 خراسان رضوی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/11/14
پارس رسانه ایرانیان 10103123317 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/11/23
سبک زندگی رویایی 14006351995 تهران هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی 1398/11/14
ویرا ارتباطات یکتا تلفن 14004071464 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/12/13
طراحی نو نقش پارت 14005385127 خراسان رضوی طراحی 1398/12/7
تجهیز نمای آوای سیما 10320478478 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
شرکت بومی سازان فناوری های پیشرفته تسنیم 14007004900 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
بهار وصف گستران نمای نوین (بوگن دیزاین) 14004217748 تهران هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی 1397/02/03
سرای اندیشه و آفرینش چارسوق 14006300096 تهران چاپ و نشر 1397/02/03
فناوری چیستا نوین قبولی آسان 14006505984 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
توسعه دانش و خدمات سلامت الکترونیک (تله طب) 14007067647 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
شرکت پلی به سوی فردا 14005364393 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
سامان اندیش ستیا 10320271099 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
موسسه فراگیران مجازی مادر 14005770370 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
هوشمند آرنا سورین 14004994410 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
بینش پژوهان فن آور سپاهان 14006691804 اصفهان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
شرکت نوآوران ابزار دانش آموز (نادکو) 10102534327 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
تولیدی صنعتی منوبساز 14005221704 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
رویا پردازان گونای 14007365697 آذربایجان غربی بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
فرش دورو گره نما (زیین) 10103595107 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/02/03
آرایه نیک هزاردستان 14004643520 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/02/03
پایدار میراث آرکا 14005601295 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/02/03
موسسه فرهنگی قرآن و عترت تبیان 10590010641 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
موسسه کودکان هوشمند 14004671006 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
میراث فرهنگ و تمدن پارس 14005111133 اصفهان بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
دنیای بازی کودکان 14003212700 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
درمان پویان فراسو ایرانیان 14006692240 اصفهان بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
راهکارهای خلاق کلک خیال 14006214560 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
شرکت نوآوران نسل برخط 14006706180 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
شرکت دیده بان دانش نوین توسعه 14005912359 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
شرکت داده گستر پاراتک سیستم 14005793883 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
شرکت هنر آفرینان قلمکاری محور 14005653306 اصفهان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/02/03
شرکت نگاره گردان شهر فیروزه ای 14004842082 اصفهان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/02/03
شرکت پویا نگاران پیچک سبز بهار 14006698794 اصفهان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
شرکت حامی رسانه نو اندیش 14006135716 اصفهان صنایع دیداری و شنیداری 1397/02/03
شرکت کارآفرینی بوم کلبه مانا 14006777786 اصفهان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/02/03
شرکت رنگین تابش اصفهان 14005700991 اصفهان طراحی 1397/02/03
شرکت پایا فرین پیروز 14005639550 تهران طراحی 1397/02/03
شرکت طراحان سرزمین آران 14005314937 اصفهان طراحی 1397/02/03
ایده پردازان فناوری اطلاعات الفبا 10590041952 قم بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
رصدگر عمق آسمان 14004530321 قم چاپ و نشر 1397/02/03
نوبهار گسترش هنر قم 14005215760 قم چاپ و نشر 1397/02/03
رسانه تپه های سیاه گچساران 14003440436 کهگیلویه و بویراحمد بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
آوین سرگرمی ویژه 14005197900 خراسان رضوی بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
پارس ساوا نوین هنر فناور 14006691779 خراسان رضوی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
ارا هنر (گروه پدیدار طرح خلاق) 14005082660 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/02/03
با فرزندان 10101154553 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
شرکت مهندسی توسعه فناوری اطلاعات ارتباطات مهرپارس 10104043446 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
آرسس دانش پارسی فناور شمال 14007079800 گیلان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
رویین پویان ایرانیان 10860193137 سمنان بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
توسعه بازی های نوین آفرین 14004477051 خراسان رضوی بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
پارس افزار آرون 14006042462 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
ایده اندیشان ارس دیبا 14004969065 کرمان بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
موسسه طراحان صنعتی شکوه ایرانیان 10103392378 تهران طراحی 1397/02/03
همیاری آیندگان مهر ایرانیان 14006446404 مازندران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
دهکده رویاهای نگین ایرانیان 14006058750 مازندران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/02/25
پویا نمای اوج( صبیان) 14005688722 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1397/02/25
شرکت هنر و فناوری آوازه ایرانیان 14007169650 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/02/25
اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات ققنوس 10260124559 اصفهان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/25
توسعه تجارت فناوری های نوین کومه 14006195498 تهران گیاهان دارویی و طب سنتی 1397/02/03
مانا نوش سالم هیرکان 14005770497 گلستان گیاهان دارویی و طب سنتی 1397/02/03
آسپیان داروی سپهرگان جی 10260606213 اصفهان گیاهان دارویی و طب سنتی 1397/02/03
پیشرو قهوه کیانوش 14004713309 البرز گیاهان دارویی و طب سنتی 1397/02/03
فیدار قارچ رویان جوان 14005933627 تهران گیاهان دارویی و طب سنتی 1397/02/03
ندا آسمان دماوند (ادلیفت) 14006885576 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
آوا سازان امید 14007357506 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
همیاران سیستم هوبر 14007383107 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
توسعه ایده های سورن 14006901135 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
فرانام بین الملل رابین فردا 14006787514 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/02/03
توسعه مهر آراسته 14006396531 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/02/03
پیشگامان هوشمند هزاردستان 14006841502 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
سیمای خلاق آیریک 14006901310 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
تدبیر نظر آریا 14006357631 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
کیمیا یاب راد 14006049167 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
نقشینه نگار آواتک 14005243608 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
مانا تدبیر آواتک 14005304514 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
همیار اعتماد آفرین 14006034270 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
کسب و کارهای ندای تابان 14006049074 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
نامی پخت ماندگار 14006372465 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
فناوران پیشتاز مسکن فردا 14006458546 خراسان رضوی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
یکتا اندیشان کسب و کار پایا 14007302585 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
توسعه کسب و کار جاوید بیدک 44444444444 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
تصویرسازان راه امید 14007663675 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1397/02/03
زمرد سریر مهر (آوای هنر جاودان سابق) 14007852858 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1397/02/03
توسعه آفرینان سینمای نوین 14005877164 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1397/02/03
رواق پرتو آینه 14005869138 صنایع دیداری و شنیداری 1397/02/03
نگاه نوین سفیر فیلم 14004914997 صنایع دیداری و شنیداری 1397/02/03
سرمایه گستر هرمس 14007582945 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
هوش جامع فناور 14007233467 بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
ایده گستر داده کسب و کار شهر 14006918326 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
توسعه تجربه شایسته سفر 14006212193 صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/02/03
گشت سلامت آریا 14007261342 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
موسسه توسعه علم و فناوری شرق 10104098194 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
سیمیا خدمات ژیوار 14003834371 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
رابین حامی هنر پارس 14006618992 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/03
دستیار صنعت اورامان 14006215790 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
آراسته نمایان والا 14006758150 اصفهان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/02/03
انتشارات کتاب رواق اندیشه 11111111111 چاپ و نشر 1397/02/03
شرکت کیان بسپار 10101913935 البرز بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر 10190005097 البرز چاپ و نشر 1397/02/03
موسسه سپیدار هنر نقره فام 14007312142 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
انتشارات پیک ادبیات 22222222222 بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
شرکت هدایت و پرورش اندیشه (انتشارات شهر قلم) 10320700079 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
شرکت توسعه هوش افزار کودک 14006778373 خراسان رضوی بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
شرکت تعاونی توسعه تولیدی فرض و ادوات شروین البرز 14005761742 البرز بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
مهارت پژوهان اشل 14006473477 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
سورنا پردازش آریا 10103555491 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
موسسه فرهنگی و هنری پویا نوا سیستم 14005687054 بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/02/03
پویندگان راهبرد ویرا ارتباط 14007441920 یزد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/25
اعتماد گستران مکان پرداز 14007442220 یزد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/25
باشگاه مشتریان گروه پیشگامان کویر یزد 14004660701 یزد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/30
پارسیان رسانه افزار پیشگام 14007475362 اصفهان بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/04/24
تندیس و پیکره شهریار (یادمان) 10100104350 تهران طراحی 1397/04/05
کارآفرینان پیشگام رایان 14006915074 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/04/12
موسسه دیدمان امرتات ایرانیان 14006989980 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/04/13
فراوش نت سامانه 14007293371 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/02/30
پایشگران سلامت هزاره سوم 14007154310 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/04/24
هوشمند اول بهشتی (هاب) 14006689499 تهران ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1397/04/26
توسعه با هشت گردشگر ایرانیان 14007051763 خراسان رضوی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/05/03
تحلیلگران عصر اطلاعات 10102465587 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/05/16
موسسه فرهنگی هنری آوای رسانه ی آفتاب 14004372956 تهران چاپ و نشر 1397/05/20
بازی سازان اساطیر باستان 14004040115 بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/05/20
سیمرغ زرین هنر 14007522796 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/05/28
اسطوره نگاران پارسی 14006822960 اصفهان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/05/29
جهان گستر فناوری پرشیا 10320152650 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/05/29
قوی سفید پاسارگاد 14004568512 تهران چاپ و نشر 1397/06/06
پردازشگران شبکه هوشمند ویرا 14005663280 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/06/26
بستر هوشمند رسانه آوا 14007175422 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/06/18
فرازپردازان بیتی آرون 10320426395 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/06/18
هوشمند نگار اینترنت اشیا 14007373043 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/06/21
نوآوران مهدیار پارس 14007784424 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/06/21
مانی پارس ماد 10320856035 تهران سایر صنایع خلاق و فرهنگی 1397/05/20
کارگاه آفرینش والا 14005902544 تهران طراحی 1397/06/24
فن آوران پارس یار 10103984014 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/06/21
  شرکت بهپرداز همراه سامانه اول (بهسا) 14006870353 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/06/21
طراح طب بنیان پاسارگاد 14004708594 تهران طراحی 1397/07/03
سامان اندیشان نوین وحید 14006723283 مازندران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/07/04
کودکان ثروت ساز پیشرو 14006671518 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/07/09
کاج سبز کهن دیار 14005622145 خراسان رضوی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/07/22
توسعه ایده پایدار پاک 14007435136 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/07/22
مهاد ایده ایرانیان 14007691113 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/07/22
ارتباط گستران عصر آتی پارس 14007212511 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/07/22
سپید اندیشان آسمان فرتاک 14007279743 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/07/22
بهسازان مجازی فناوری اطلاعات آمارد 14006953655 مازندران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/07/22
رویداد پیشرو سهند آسیا 14006105896 کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/07/22
دریچه ذهن شمال 10720227986 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/07/22
فناوران اطلاعات پارس ارم 10530434777 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/07/22
رازپردازش هوشمند سیمرغ 14007198458 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/07/22
آریا راد آرتیمان 14007350018 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/07/22
آراتل هوشمند آفتاب 10320887600 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/07/08
آراد سیستم ایساتیس 10840445675 یزد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/07/07
زنجیره ارتباطات همیار 14007698050 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/07/17
فن آوری چیدمان اتاق سه کنج 14006933086 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/07/17
آسان فناوران همراه رامان 14006529423 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/07/24
برنا صنعت علم آذین 14006950880 تهران طراحی 1397/07/17
سامانه سفیران مهر همگردی 14007583230 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/07/17
عتیق گشت اصفهان 10860196051 اصفهان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/07/17
پارس آریا تکین هنر نواندیش 14007312119 خراسان رضوی بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/07/17
موسسه سیمای جام فیروزه 14004545111 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1397/07/17
ایده تا تولید آژمان 14007626080 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/07/17
طرح و فرم نیک اندیش 10104097423 تهران طراحی 1397/07/07
ایده پردازان الکترونیک البرز 14006460218 البرز کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/08/02
فوژان رسانه ایده هوشمند 10320782690 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/08/02
ژرف اندیشان کار و توسعه 14007839004 تهران ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1397/07/10
راهکارهای خلاق بیتا 14007447040 تهران طراحی 1397/07/10
کی دارو فناوری سلامت 10320779390 تهران گیاهان دارویی و طب سنتی 1397/07/14
غذا داروهای سلامت گستر نوتریکا 14006115681 تهران گیاهان دارویی و طب سنتی 1397/07/14
تحقیق و توسعه دایا دارو 14006587053 تهران گیاهان دارویی و طب سنتی 1397/07/14
صمغ سبز گوار کویر 14006427672 گیاهان دارویی و طب سنتی 1397/07/14
وندا رایمند شریف 14007714914 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/08/15
دانش افزاری فرانگار 14005384071 تهران ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1397/08/15
موسسه فرهنگی هنری تربیت اقتصاد حکیم 14006630139 اصفهان بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/08/02
هنربان آپادانا 14004821992 تهران طراحی 1397/08/15
سرزمین بلوط های زاگرس 14007199810 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/08/23
بهسازان محیط ماندگار 14007756154 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/09/14
توسعه زیرساخت فناوری ساربان 14007925722 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/09/25
ایده گستر ساتراپ تک 10320890860 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/09/20
آرمان رستاک پایدار نصف جهان 14007655269 اصفهان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/09/28
سامان آوران رقابت آفرین 14007644472 یزد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/10/03
سلامت الکترونیک برکت 14003853249 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/10/04
فن آوران آروند پاسارگاد 14004819879 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/10/04
راهکارهای سفر راه ابریشم 14007709684 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/10/05
صنعت سازان شریف 10102724608 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/10/09
صهبای علم طاها 10104031931 تهران چاپ و نشر 1397/10/10
پرسیس جهان نگاره 14005606710 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/10/15
راهبرد نگران مسیر فردا 14004099344 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1397/10/15
تراشه پرداز پویا 10101868459 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/10/16
الفبای ایده برتر 10103536270 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/10/23
رایا مهر امید ایرانیان 14007509303 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/10/26
فن آوران پایا آوان پاسارگاد 14007584305 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/10/26
نوآوران پیشرو مانی یار 14007963786 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/10/29
توسعه تراکنش دال 14007786844 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/10/29
راهکار سیار هوشمند 14006872832 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/10/30
مهر آفرین فردوس 14003813139 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/10/30
راهکار خلاق مهتاب 14007668140 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1397/11/01
رهپویان توسعه اترک 14004833970 خراسان شمالی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/11/06
تیماج صناعت پارسه 14007745260 یزد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/11/06
سپهر امید میبد 14005301389 یزد بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/11/06
نیکو رسام ویرا ایساتیس 14007218405 یزد صنایع دیداری و شنیداری 1397/11/07
موسسه آرت فیلم 10100614678 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1397/11/08
وستا صنعت کویر یزد 14007535420 یزد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/11/10
رایان سیمای پرتو ماندگار 14006078516 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/11/10
آریا پرداز رایکا 14005125583 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/11/14
کاوشگران سحاب پرداز 10320858460 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/11/14
سلامت گستران آرتیمان 14003495433 تهران گیاهان دارویی و طب سنتی 1397/11/14
ترانه های شفابخش طبیعت 14005159863 تهران گیاهان دارویی و طب سنتی 1397/11/14
آوای تندرستی لیان نوتریکا 14005665296 تهران گیاهان دارویی و طب سنتی 1397/11/14
فرآورده های طعم طبیعت حامی 14004570125 تهران گیاهان دارویی و طب سنتی 1397/11/14
برنا طب ویدا 14006915532 تهران گیاهان دارویی و طب سنتی 1397/11/14
پردازش هوشمند فناور هیراد 14007452584 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/11/14
پرتو سریر انوشه ایرانیان 14006004261 خراسان شمالی طراحی 1397/11/17
گلیم روژین خراسان شمالی 10860324445 خراسان شمالی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/11/17
پارس پل کیش 14003559207 هرمزگان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/11/21
صنعتی بازرگانی ره شتاب مدرن (شهر توپ) 10590038750 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/11/21
شهریاران علوم و فنون بجنورد (شعف) 10400023317 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1397/11/21
اندیشه پردازان سامان گستر پارس 14007103925 قم کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/11/27
ایده پردازان هنر آریایی 14007877170 اردبیل صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1397/11/29
ارزش آفرینان کوهستان جنوبی 14008066316 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/11/30
توانا فیدار پیشرو فن آور 14006654068 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/05
رویای روشن بیداری 14007914385 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/05
فاوا پردیس زندگی و سلامت ما 10102846073 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/07
پیشگامان رایان گستر آراز 14006548056 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/07
فناوري اطلاعات تحت وب هيراد 14007225084 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/08
ایده های هوشمند هرمس شریف 14007834715 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/08
ساختمانی دیدا دژ 10320782267 تهران طراحی 1397/12/11
تسهیلگری بین المللی سلامت آترینا (فیدار آویژه زرین سابق) 14005916329 تهران سایر صنایع خلاق و فرهنگی 1397/12/12
سرزمین اگور فرتاک 14005747660 تهران گیاهان دارویی و طب سنتی 1397/12/13
کیان فناور فردای شرق 14004781503 خراسان جنوبی گیاهان دارویی و طب سنتی 1397/12/13
جوانه پویای شهر گل 14007512320 مرکزی گیاهان دارویی و طب سنتی 1397/12/13
توسعه فناوری مایان 14006444041 سمنان گیاهان دارویی و طب سنتی 1397/12/13
طلوع ارتباطات دیاکو 14006800176 خوزستان بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/12/13
ابتکار آفرینان افق اندیشه 14007446676 خوزستان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/13
پارسا نیک کهن دیار 10380562366 خراسان رضوی بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/12/14
به روز اندیشان پارسی گل 14008146195 اصفهان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/19
آوین زیست کیمیا داده 14004113197 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1397/12/21
رشد بنیان کارا 14005285520 اصفهان بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1397/12/25
سامانه های هوشمند کشاورزی والی 14007832479 تهران گیاهان دارویی و طب سنتی 1397/12/26
فرا داده ابری پژواک 14006470265 خراسان شمالی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/01/25
پاکبازان زمین و گیتی سترگ 14006280200 خراسان شمالی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/01/26
ویرا پردازان آریا شتاب زاهدان 14008025302 سیستان و بلوچستان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/01/26
تعاونی فناوری اطلاعات شش هزار و شصت و یک عصر نوین پردازان زاهدان 14006630523 سیستان و بلوچستان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/01/27
فناوران و نوآوران عصر اطلاعات هامون 14007431736 سیستان و بلوچستان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/01/27
چوب دست نی زاریس 14006048069 سیستان و بلوچستان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/01/28
فرا مهر میهن مهرازی 14007655050 سیستان و بلوچستان طراحی 1398/01/28
محتوای هوشمند نگاره ایما 14008002051 سیستان و بلوچستان صنایع دیداری و شنیداری 1398/01/28
خانه طرح ستاره رامونا 14007071967 سیستان و بلوچستان طراحی 1398/01/28
داده پردازی ایران 10100978129 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/02/03
تارنما ایرانیان 10500071820 سیستان و بلوچستان صنایع دیداری و شنیداری 1398/02/04
نامگان اندیشه و دانش 14003550952 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/02/04
هوشمند افزار صنعت پویا 10102517544 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/02/04
موسسه راه امید با افق ایرانیان 14007461043 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/02/04
سفیران سرزمین ربات ها 14006022161 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/02/04
آوید رویش اندیشه 14005130210 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/02/04
تجهیزآفرینان علم و خلاقیت کارنو 14006286112 قزوین بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/02/04
هدایت دانش فراگیران خراسان 14005803359 خراسان شمالی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/02/04
پویا داده گستر رستاک 14006337423 خوزستان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/02/07
سامانه های هوشمند پیشگامان شریف 14005835033 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/02/08
نوآوران توانمند فرهنگ امروز 14006141930 اصفهان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/02/08
تحقیقات صنعتی خلاقیت برتر بروجن 14003418478 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/02/08
موسسه غيرتجاري فرهنگي هنري ترسيم گران كانون سرگرمي 14007121751 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/02/08
نرم گستر کاربر هزاره سوم 10320492224 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/02/11
موسسه غیرتجاری فرهنگی و هنری صلح و سلام 14003735849 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/02/16
گرایش نور پردیس بلقیس 14008108087 خراسان شمالی صنایع دیداری و شنیداری 1398/02/16
ایده پردازان کتاب هوشمند کیا 14007834276 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/02/24
گروه معماران صفه هنر ایرانیان 10840445924 یزد طراحی 1398/02/24
پیشرو سلامت رایان 14007928174 تهران سایر صنایع خلاق و فرهنگی 1398/02/31
گروه پیش رانه رویان ما 14006066845 یزد سایر صنایع خلاق و فرهنگی 1398/03/07
شهر اندیشان فناور مهام 14008097515 اردبیل سایر صنایع خلاق و فرهنگی 1398/03/12
سلامت پرمون امین 10103809610 تهران گیاهان دارویی و طب سنتی 1398/03/19
بزم آرای کویر 10860461219 سمنان گیاهان دارویی و طب سنتی 1398/03/20
گسترش میلاد فارمد 10320325710 تهران گیاهان دارویی و طب سنتی 1398/03/20
خدمات تحقیقاتی آرین گستر 10102864938 تهران گیاهان دارویی و طب سنتی 1398/03/20
هوشمند افزار نگاره انرژی 14006053814 خراسان شمالی طراحی 1398/03/21
پویانمایی اشراق 10240088000 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/04/10
آینده نگر رسانه ( فور سایت مدیا) 10320723085 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/04/10
پویانمایی راه رنگ 14007996968 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/04/10
کارگاه پویانمایی رویان تصویر توس 14007791181 خراسان رضوی صنایع دیداری و شنیداری 1398/04/10
هورخش آسمان هفتم 10103905061 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/04/10
خدمات سینمایی یار رضوان توس 14004468495 خراسان رضوی صنایع دیداری و شنیداری 1398/04/10
آینده سازان فناوری آدور کویر 14006384730 یزد بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/04/11
کلبه هوشمند خلاق اندیشان ماهور 14006005623 سیستان و بلوچستان بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/04/11
اترک مسیر مجاز ستاره توس 14005958498 خراسان شمالی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/04/11
فرهنگی آرتنوس تصویر 10320336448 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/04/12
مهندسی ثمین تراشه 10101685638 تهران چاپ و نشر 1398/04/12
سینما سبز رهام 10740096877 لرستان صنایع دیداری و شنیداری 1398/04/12
حرکت کلیدی زرین گل 10104070107 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/04/12
کارآفرینی نگین حاتم کویر 14006179323 یزد سایر صنایع خلاق و فرهنگی 1398/04/15
آریا مکاترونیک پاسارگاد 10103910893 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/04/17
هوران پویا نما 14007690526 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/05/06
ارمغان تفکر پویا 14008136931 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/05/07
بازی بنیان هونامیک 14008354820 البرز بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/05/07
گروه بین الملل توسعه بازار سفیران صادرات نوید 14008415789 خراسان رضوی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/05/14
آرون چوب نشان بردار صنعت شیروان 14007590116 خراسان شمالی صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/05/15
آریا گوهر زاهدان 14007818705 سیستان و بلوچستان طراحی 1398/05/15
خانه فناوری و هنر اکسیرتک 14007101980 قم بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/05/23
مهندسی پارس طراح نقطه سازان جنوب 14008094736 سیستان و بلوچستان طراحی 1398/05/23
منظرسازان نازگستر پارس 14008132368 سیستان و بلوچستان طراحی 1398/05/23
موسسه آموزش عالی آزاد ارژنگ 10103248034 تهران چاپ و نشر 1398/05/26
برنامه پردازان آتی تک 14007508959 تهران چاپ و نشر 1398/05/26
زنجیره تامین هوشمند انرژی 14007884304 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/05/26
راهکار هوشمند سورن 14008270054 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/06/03
رهیافت پوشش نوین پارس 14008313873 یزد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/06/20
پویانمایان طاقبستان (ساحا) 14004605274 کرمانشاه صنایع دیداری و شنیداری 1398/06/20
سارای فیلم آذرنگ 14004460897 آذربایجان غربی صنایع دیداری و شنیداری 1398/06/20
آریا صنعت تخیل 10740048175 لرستان صنایع دیداری و شنیداری 1398/06/20
فرهنگی سیما پردازان ستایش 10320497535 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/06/20
دنیای پویانمایی امید لرستان 10740067874 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/06/20
پویاگران بینش گستر سیراف 14006922874 بوشهر صنایع دیداری و شنیداری 1398/06/23
وانیا فیلم 10320564706 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/06/23
پویاکاران آکام آذرخش 14007289621 بوشهر صنایع دیداری و شنیداری 1398/06/23
تعلیمات ناصر خسرو 14005602564 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/06/23
جلوه نیلوفران آبی 14007594464 مرکزی صنایع دیداری و شنیداری 1398/06/23
هدهد فیروزه ای کویر 14004621265 سمنان صنایع دیداری و شنیداری 1398/06/23
عروسک متحرک هجا ارشیا 14006540901 کردستان صنایع دیداری و شنیداری 1398/06/23
اصفهان پارت فیلم 10260161307 اصفهان صنایع دیداری و شنیداری 1398/06/24
رسانه نگار پادمیرا 10590031301 قم صنایع دیداری و شنیداری 1398/06/24
رهاسازان رویا 10740049960 لرستان صنایع دیداری و شنیداری 1398/06/24
فیلمسازی ویدیویی فانوس برکه خیال 14007848027 کرمان صنایع دیداری و شنیداری 1398/06/24
آسوریک تصاویر رویائی 14007470368 سیستان و بلوچستان صنایع دیداری و شنیداری 1398/06/24
پیشگامان زرین روغن 14002947783 گیلان گیاهان دارویی و طب سنتی 1398/06/25
رشدآفرینان امید سلامت عطرآگین 14006769370 اصفهان گیاهان دارویی و طب سنتی 1398/06/25
فرا رایانش گستران خلاق کوشا 14007678294 خوزستان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/06/30
نوزده تجارت خاورمیانه 14007853504 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/06/31
آفتاب همسفر اول ایرانیان 14007374880 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/06/31
چیکانیک تجارت 14004263221 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/07/10
شکوه اقتصاد ایرانیان برتر 14005387089 خراسان رضوی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/07/10
پیام اول شهر اینترنتی تهران 14008011488 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/07/10
احیاگران صنعت بازی شمس 14007203799 قم بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/07/20
موسسه آوا گستر طنین رایا 14007626967 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/07/21
نوآوران شبکه سبز مهرگان 10103421620 تهران ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1398/07/24
شرکت نرم افزارهای تعاملی هنر نور و حرکت 14006607020 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/07/29
شاهین تجارت فرداد کویر 14008559715 یزد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/07/29
رایا افزار ارتباطات صدرا یزد 14008432576 یزد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/07/29
ناوک صنعت آریا 14006311720 خوزستان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/07/29
نیک زیست فردا 14005257663 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/08/11
طرح و توسعه هفت هامون 10103341828 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/08/11
پلاستیک ایده نوین آفرین یزد 10840083336 یزد بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/08/11
چوبینه سازان فرتاک فیدار 14008018748 اصفهان بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/08/11
عروسک جنگل حیوانات 10104070219 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/08/11
مهرازان خلاق پارسه 14007852727 آذربایجان شرقی بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/08/11
افزاسازان نمای سوم 14007954841 همدان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/08/14
آروین تک محلات 10780030683 مرکزی بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/08/14
رسانا شکوه کویر 10980149378 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/08/14
ئاسایی ژیانی شین 14008275517 کردستان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/08/14
سفیران خلاق و نواندیش 14005787538 یزد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/08/14
رایمون مدیا 14005550501 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/08/20
ارجاوند سهند 14005458439 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/08/20
تجارت الکترونیک فناوران همراه پرداز ایساتیس 14006714942 یزد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/08/21
اندیشه جویان آینده نگر 14008500660 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/08/25
جلوه داران یگانه گیلدا 14008181695 یزد کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/08/25
باور سیستم آبیدر 14006440223 کردستان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/09/18
مهندسی تدکار نرم افزار 10101765046 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/11/29
آرمان راسخ تجارت 14004642100 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/12/20
کهکشان رایانه الوند 10780073397 مرکزی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/12/24
آلبالو هزار نشان 14008321200 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/11/23
نمایه پردازان پندار 400835488 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/11/23
کارآفرینان راه اندیشه کارا توس 14007400858 خراسان رضوی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/11/23
پویش مخاطرات کی تدبیر کام 14007707908 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/10/29
توسعه سفرهای اورنگ 14007957031 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/12/7
فناوری های هوشمند آزمونه 14008581424 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/11/16
آیریا نادین ورنا 14007915221 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/12/7
راهکار هوشمند سینا 14008263490 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/11/29
هوش ثروت دارا آفرین 14008243471 خراسان رضوی بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/12/3
نوآوران راه ابریشم 10320653540 تهران سایر صنایع خلاق و فرهنگی 1398/12/13
بومی سازان فناوری های پیشرفته تسنیم 14007004900 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/12/7
توسعه خلاق رادین 14006279125 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/12/27
ارزش ‌آفرینان نوین آسا 14008705327 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/12/7
هوشمند سازان سلامت آندیا 14008635474 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/12/7
آریا تشریفات واران 14005395005 تهران صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی 1398/12/10
موسسه آموزشهای فنی و تخصصی پیشگامان ابدال صنعت 10320654390 تهران ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1398/12/28
پرواز یاران سیرنگ 14008190587 تهران سایر صنایع خلاق و فرهنگی 1398/11/2
سبز گستر جنگل پارسیان 10320876170 تهران سایر صنایع خلاق و فرهنگی 1398/11/2
اکلیل قائم لاکوم شمال 14005435418 مازندران گیاهان دارویی و طب سنتی 1398/11/29
توسعه تکنولوژی میزبان 14008316059 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/12/20
گسترش سیستم ونداد 14007577415 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/11/23
کاغذ و تا اوریمان 14005875099 تهران چاپ و نشر 1398/12/14
پیشگامان کسب و کار ستاره قرن 14008683140 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/11/23
مبلغان یکتانگار 10102181490 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/11/21
طرح بازی های دورهمی جواهری 14006176470 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/12/13
نیک نهاد آساره 14008948715 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/12/13
مهندسین مشاور نسل کارآفرینان هوشمند 14003868117 تهران ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع خلاق 1398/12/14
ارتباطات سیار سیمرغ 14007145997 تهران بازی، اسباب بازی و سرگرمی 1398/12/27
سپانو داده پارس 14003385905 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/12/27
راهبرد گستر بکتاش 14004269440 خراسان رضوی کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/12/14
شرکت اریان دیتا خزر 10760356931 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/12/14
بارقه هنر اسلامی 10590043496 قم کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/10/14
نوآوران رشد هوشمند بازار 14007319966 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/11/02
ژیر سامانه خیال 14008460052 کردستان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/11/14
نسل هوشمند پژواک 14008921817 تهران صنایع دیداری و شنیداری 1398/11/15
سنا ایده آفرین 14007478063 اصفهان طراحی و معماری 1398/11/19
تعاونی روستایی رویای سلامت 14007711681 خراسان رضوی گیاهان دارویی و طب سنتی 1398/11/29
طعم سبز ماهسان 14006009836 تهران گیاهان دارویی و طب سنتی 1398/11/29
کیمیا سبز آور 10102281007 تهران گیاهان دارویی و طب سنتی 1398/11/29
رابین سورین آرتین 14008900650 تهران کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/12/03
ایده آگرین مکان یاب شهر 14007431531 کردستان کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی 1398/12/03
نام شرکت شناسه ملی استان حوزه فعالیت تاریخ تایید