اخبار

اخبار مرتبط با برنامه توسعه شرکت های خلاق

نشست آشنایی با خدمات برنامه زیست بوم شرکت‌های خلاق

12 آذر 1398   -   اخبار صنایع خلاق
نشست آشنایی با خدمات برنامه زیست بوم شرکت‌های خلاق

سید محمد حسین سجادی نیری دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز در این نشست ضمن تاکید بر گسترش حمایت از شرکت‌های خلاق و فرهنگی، به توضیح جزئیات برنامه پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از زیست بوم صنایع خلاق پرداخت.

ادامه مطلب