اخبار

اخبار مرتبط با برنامه توسعه شرکت های خلاق

جشنواره و نمایشگاه رسانه های دیجیتال سلامت

25 مهر 1397   -   اخبار صنایع خلاق
جشنواره و نمایشگاه رسانه های دیجیتال سلامت

موسسه آوای هنر سلامت از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با هدف بسترسازی تولید فناوری های دیجیتال و با شعار (رسانه های دیجیتال، نبض اجتماعی شدن سلامت)، جشنواره ملی رسانه های دیجیتال سلامت را برگزار می نماید

ادامه مطلب