اخبار

اخبار مرتبط با برنامه توسعه شرکت های خلاق

استارتاپ‌های حوزه صنایع خلاق موسیقی توسعه می‌یابند

10 تیر 1398   -   اخبار صنایع خلاق
استارتاپ‌های حوزه صنایع خلاق موسیقی توسعه می‌یابند

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف به کارگیری ظرفیت ها و استفاده از پتانسیل های داخلی و بین المللی برای شناسایی، گزینش، رشد و توسعه استارتاپ های حوزه صنایع خلاق تفاهم نامه ای امضا کرد.

ادامه مطلب