اخبار

اخبار مرتبط با برنامه توسعه شرکت های خلاق

سایت شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر رونمایی شد

05 مرداد 1398   -   اخبار صنایع خلاق
 سایت شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر رونمایی شد

نشست هماهنگی معاونان هنری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها با موضوع شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با حضور معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار و سایت شبکه های شهرهای خلاق فرهنگ و هنر به نشانیwww.creative-cities.ir رونمایی شد.

ادامه مطلب