آرشیو اطلاعیه های سال 98

توضیحات مربوط به اطلاعیه ها سال 98

معرفی سامانه های شرکت های خلاق ارائه دهنده محتوای آموزشی و مشاوره

14 اسفند 1398   -   آرشیو اطلاعیه های سال 98
معرفی سامانه های شرکت های  خلاق ارائه دهنده محتوای آموزشی  و مشاوره

دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق در راستای مسئولیت اجتماعی خود سامانه های ارائه دهنده محتوای آموزشی پزشکی و کسب و کار را با تخفیفات ویژه معرفی می نماید.

ادامه مطلب