آرشیو اطلاعیه های سال 98

توضیحات مربوط به اطلاعیه ها سال 98

ارائه خدمات جدید در راستای توانمندسازی شرکتهای خلاق

08 بهمن 1397   -   آرشیو اطلاعیه های سال 98
ارائه خدمات جدید در راستای توانمندسازی شرکتهای خلاق

به منظور توانمندسازی شرکت های خلاق در حوزه های مختلف کسب و کار، شرکت های خلاق می توانند با ورود به سامانه bizservices.ir و تکمیل پروفایل خود، از خدمات تجاری سازی پیش بینی شده در این سامانه ذیل آیین نامه ها و دستورالعمل ها موجود استفاده نمایند.

ادامه مطلب