اطلاعیه و اخبار

فعالیت 45 درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال؛ توسعه فناوری‌ها سرعت گرفت

18 اسفند 1399   -   اخبار صنایع خلاق
فعالیت 45 درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال؛ توسعه فناوری‌ها سرعت گرفت

شرکت‌های دانش‌بنیان را یکی از پایه‌های اصلی زیست‌بوم فناوری و نوآوری می‌دانند. این بازیگران در اقتصاد دیجیتال جایگاه خود را به خوبی پیدا کرده‌اند.

ادامه مطلب