اطلاعیه و اخبار

ثبت نام ترم زمستان بهار انستیتو ملی بازی‌سازی شروع شد

10 دی 1399   -   اخبار صنایع خلاق
ثبت نام ترم زمستان بهار انستیتو ملی بازی‌سازی شروع شد

انستیتو ملی بازی‌‌سازی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و در فرصتی استثنایی برای دانش پژوهان حوزه بازی‌سازی با ارائه تخفیف 40 درصدی به کلیه شرکت کنندگان ترم جدید، روند ثبت نام کلاس ‌های آموزشی خود را آغاز کرده است.

ادامه مطلب