اطلاعیه و اخبار

گشایش نخستین خانه خلاق و نوآوری دانش‌آموزی

07 دی 1400   -   آرشیو اخبار
گشایش نخستین خانه خلاق و نوآوری دانش‌آموزی

دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق در مراسم گشایش نخستین خانه خلاق و نوآوری دانش‌آموزی گفت: این خانه‌ خلاق و نوآوری، فرهنگ کسب و کارهای خلاق را شکل می دهد و با هدف مهارت افزایی دانش آموزان راه اندازی می شود.

ادامه مطلب