اطلاعیه و اخبار

سید مهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی شد

28 مهر 1400   -   آرشیو اخبار
سید مهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی شد

محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی کشور بر اساس مصوبه هیات امنای فارابی طی حکمی «سید مهدی جوادی» تهیه کننده سینما و مدیر فرهنگی را به سمت مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی منصوب کرد.

ادامه مطلب