اطلاعیه و اخبار

جذب ایرانیان خارج از کشور

07 خرداد 1399   -   آرشیو اطلاعیه های سال 99
 جذب ایرانیان خارج از کشور

دعوت از شرکتهای داخلی، شتابدهنده ها، مراکز نوآوری، مراکز رشد، دانشگاه­ها و کلیه مراکز فعال در حوزه های مربوط به فناوری های فرهنگی، صنایع خلاق و علوم انسانی جهت همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

ادامه مطلب