اطلاعیه و اخبار

رویداد مجازی معرفی و مشارکت متقابل حوزه صنایع خلاق اتحادیه اروپا

12 مهر 1400   -   آرشیو اخبار
رویداد مجازی معرفی و مشارکت متقابل حوزه صنایع خلاق اتحادیه اروپا

رویداد مجازی حوزه صنعت خلاق 2021 اتحادیه اروپا که امسال با مدیریت و میزبانی لهستان در تاریخ 3 و 4 آبان ماه 1400 برگزار می گردد یک رویداد معرفی، مذاکره و مشارکت دو و چند جانبه، شناسایی متقابل، سرمایه گذاری و همکاری مشترک است

ادامه مطلب