اطلاعیه و اخبار

برنامه همکاری پایگاه جذب ایرانیان خارج از کشور

10 خرداد 1398   -   آرشیو اطلاعیه های سال 98
برنامه همکاری پایگاه جذب ایرانیان خارج از کشور

ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ضمن اطلاع رسانی این خبر با شرکتهای داخلی، شتابدهنده ها، مراکز نوآوری و مراکز رشد در حوزه های مربوطه و همچنین ایرانیان خارج از کشور؛ آمادگی خود را جهت همکاری و ارائه تسهیلات به مجموعه های داخلی که ذیل این برنامه فعالیت داشته باشند، اعلام می دارد.

ادامه مطلب