اطلاعیه و اخبار

امضاء تفاهم نامه همکاری میان ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنگاه رسانه ای سرمایه گذاری آخرین خبر

07 اردیبهشت 1398   -   آرشیو اطلاعیه های سال 98
امضاء تفاهم نامه همکاری میان ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنگاه رسانه ای سرمایه گذاری آخرین خبر

تفاهم نامه همکاری در راستای کمک به ارتقای فعالیت های نوآورانه و فناوری های نرم و صنایع خلاق و معرفی محصولات و شرکت های خلاق در قاب حمایت های رسانه ای بنگاه رسانه ای سرمایه گذاری آخرین خبر

ادامه مطلب