اطلاعیه و اخبار

ایجاد گفتمانی از جنس فناوری در جامعه

16 شهریور 1400   -   اخبار صنایع خلاق
ایجاد گفتمانی از جنس فناوری در جامعه

زیست بوم فناوری و نوآوری سال‌ها در حال نقش آفرینی است تا رها شویم از فرهنگی که نفت بیش از صد سال در ایران ایجاد کرد. اما در این میان گفتمان سازی اقتصاد دانش‌بنیان در سطح جامعه موضوعی مهم در این سال‌ها بود

ادامه مطلب