اطلاعیه و اخبار

فراخوان غنی‌سازی محتوا در رسانه های زیست‌بوم خلاق

28 فروردین 1401   -   اطلاعیه های مهم
فراخوان غنی‌سازی محتوا در رسانه های زیست‌بوم خلاق

به منظور غنی‌سازی محتوا در رسانه های زیست‌بوم خلاق و استفاده از دانش و ظرفیت اساتید، محققین، دانشجویان، مدیران و کارشناسان شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی دعوت میگردد تا در صورت تمایل مقالات، گزارش‌ها و اطلاعات مناسب برای عرضه در رسانه‌های مرتبط را در موضوعات فراخوان ارسال نمایند.

ادامه مطلب