اطلاعیه و اخبار

برگزاری اولین مسابقه و رویداد استارتاپی پسماند و محیط زیست با رویکرد کارآفرینی در شهرداری تهران با همت منطقه 22

07 آذر 1400   -   اطلاعیه های مهم
برگزاری اولین مسابقه و رویداد استارتاپی پسماند و محیط زیست با رویکرد کارآفرینی در شهرداری تهران با همت منطقه 22

اولین مسابقه و رویداد استارتاپی تخصصی در حوزه پسماند و محیط زیست با رویکرد کارآفرینی در شهرداری تهران با همت منطقه 22 و شتابدهنده ذوق برگزار میگردد.

ادامه مطلب