آرشیو اخبار

رویدادها و اخبار حوزه های صنایع خلاق و فرهنگی سال 1400

کارخانه نوآوری وصنایع خلاق البرز، نماد نواوری های صنایع خلاق در ایران کوچک - البرز است

16 بهمن 1400   -   آرشیو اخبار
کارخانه نوآوری وصنایع خلاق البرز، نماد نواوری های صنایع خلاق در ایران کوچک - البرز است

اولین کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز ، بزودی به بهره برداری می رسد این مرکز نواوری وصنایع فرهنگی ظرفیت تبدیل شدن به قطب صنایع خلاق و نوآور در استان البرز و استانهای مجاور را دارد.

ادامه مطلب