آرشیو اخبار

رویدادها و اخبار حوزه های صنایع خلاق و فرهنگی سال 1400

چرخه اقتصاد خلاق

28 آذر 1400   -   آرشیو اخبار
چرخه اقتصاد خلاق

نوآوری زمانی شکوفا می‌شود که دیدگاه‌ها، رشته‌ها و مهارت‌های گوناگون با هم ترکیب شوند و یک هم افزایی ایجاد کنند و تیم اقتصاد خلاق از مردم برای شکل دادن و به اشتراک گذاشتن آینده ای خلاقانه و مرفه حمایت کند.

ادامه مطلب