آرشیو اخبار

رویدادها و اخبار حوزه های صنایع خلاق و فرهنگی سال 1400

"دبیر کارگروه آموزش و یادگیری سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم" منصوب شد

14 اسفند 1400   -   آرشیو اخبار
"دبیر کارگروه آموزش و یادگیری سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم" منصوب شد

دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی حکمی دبیر کارگروه آموزش و یادگیری سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم را منصوب کرد.

ادامه مطلب