اخبار صنایع خلاق

رویدادها و اخبار حوزه های صنایع خلاق و فرهنگی سال 1400

نتایج داوری جشنواره ایده های برتر فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

24 شهریور 1400   -   اخبار صنایع خلاق
نتایج داوری جشنواره ایده های برتر فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

برگزاری موفق دوره اول "جشنواره ایده های برتر فناوری های نرم و صنایع فرهنگی" با هدف ایجاد فرصت برای بهره برداری مناسب از منابع غنی صنایع فرهنگی جهت ایجاد فرصت های رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را مرهون همراهی اساتید و متخصیصن و نهاد های همکار در اکوسیستم صنایع خلاق و فرهنگی هستیم.

ادامه مطلب

ایجاد گفتمانی از جنس فناوری در جامعه

16 شهریور 1400   -   اخبار صنایع خلاق
ایجاد گفتمانی از جنس فناوری در جامعه

زیست بوم فناوری و نوآوری سال‌ها در حال نقش آفرینی است تا رها شویم از فرهنگی که نفت بیش از صد سال در ایران ایجاد کرد. اما در این میان گفتمان سازی اقتصاد دانش‌بنیان در سطح جامعه موضوعی مهم در این سال‌ها بود

ادامه مطلب