اطلاعیه های مهم

اطلاعیه های مهم سال 1400

فعالان حوزه خلاق و دیجیتال به نمایشگاه شنزن چین می‌روند؛ فرصتی برای صادرات و سرمایه‌گذاری

11 مهر 1400   -   اطلاعیه های مهم
فعالان حوزه خلاق و دیجیتال به نمایشگاه شنزن چین می‌روند؛ فرصتی برای صادرات و سرمایه‌گذاری

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فعالان حوزه اقتصاد خلاق و دیجیتال به نمایشگاه شنزن چین اعزام می‌شوند. مشارکت در این نمایشگاه به 2 شکل مجازی و حضوری انجام می‌گیرد.

ادامه مطلب